Blog

Regulamin

REGULAMIN BLOGA SKLEPINTYMY.COM.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1. Blog internetowy (zwany dalej “sklepintymny.com.pl”) prowadzony jest przez sklep erotyczny z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Bloga, prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora Bloga.

2. Korzystanie z Bloga

2.1. Korzystanie z Bloga jest możliwe bez konieczności rejestracji.

2.2. Użytkownik Bloga jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów.

2.3. Użytkownik Bloga zobowiązuje się do nieumieszczania na Blogu treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, rasistowskim, propagującym przemoc lub nawołującym do nienawiści oraz nieumieszczania treści naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób.

3. Treści zamieszczane na Blogu

3.1. Wszystkie treści zamieszczane na Blogu są własnością Sklepu lub autorów indywidualnych wpisów i podlegają ochronie prawnej.

3.2. Autorzy wpisów mają prawo do publikowania na Blogu tylko swoich oryginalnych treści, do których posiadają pełne prawa autorskie.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo do moderacji i edycji treści zamieszczanych na Blogu oraz do usuwania treści naruszających regulamin lub przepisy prawa.

3.4. Autorzy wpisów ponoszą pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez nich treści.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Sklep przetwarza dane osobowe użytkowników Bloga zgodnie z przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu.

4.2. Korzystanie z Bloga nie wymaga podawania przez użytkownika danych osobowych.

5. Zmiana regulaminu

5.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

5.2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na stronie Sklepu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów

Share on TwitterTweet
Share on Pinterest Share